Lĩnh vực
Công văn đôn đốc chuẩn bị hồ sơ tiêu chí tiếp cận pháp luật
Số ký hiệu văn bản 45/TP
Ngày ban hành 19/09/2023
Ngày hiệu lực 19/09/2023
Trích yếu nội dung Công văn đôn đốc chuẩn bị hồ sơ tiêu chí tiếp cận pháp luật
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Tư Pháp
Người ký duyệt Bùi Tiến Hùng
Tài liệu đính kèm 45-TP.pdf
CV-STP-HD-cap-Huyen-chuan-TCPL-2022.pdf
HUONG-DAN-CTCPL.pdf
PL-theo-QD-1723-BTP-gui-kem-CV-cua-STP.pdf