Lĩnh vực
Công văn về việc đôn đốc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII - năm 2023
Số ký hiệu văn bản 281-CV/BTGHU
Ngày ban hành 18/09/2023
Ngày hiệu lực 18/09/2023
Trích yếu nội dung Công văn về việc đôn đốc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII - năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Huyện ủy
Người ký duyệt Đinh Xuân Vương
Tài liệu đính kèm Cong-van-281-BTGHU-don-doc-Giai-bao-chi-.pdf