Lĩnh vực
Thông báo về việc thẩm định hồ sơ phê duyệt giá khởi điểm để làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023
Số ký hiệu văn bản 483/TB-UBND
Ngày ban hành 18/09/2023
Ngày hiệu lực 18/09/2023
Trích yếu nội dung Thông báo về việc thẩm định hồ sơ phê duyệt giá khởi điểm để làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Vũ Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm 483-TB-UBND.pdf