Lĩnh vực
Kế hoạch triển khai kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 111/KH-UBND
Ngày ban hành 15/09/2023
Ngày hiệu lực 15/09/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Lưu Thị Nghiêm
Tài liệu đính kèm 111-KH-UBND.pdf