Lĩnh vực
Thông báo kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án Xây dựng khu tái định cư và khu dân cư tập trung.
Số ký hiệu văn bản 479/TB-UBND
Ngày ban hành 11/09/2023
Ngày hiệu lực 11/09/2023
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án Xây dựng khu tái định cư và khu dân cư tập trung.
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Bùi Trung Kiên
Tài liệu đính kèm 479-TB-UBND_0001.pdf