Lĩnh vực
Công văn thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH & CN ở trong nước và ngoài nước (Đề án 2395) phục vụ xây dựng kế hoạch năm 2024
Số ký hiệu văn bản 947/UBND-KTHT
Ngày ban hành 12/09/2023
Ngày hiệu lực 12/09/2023
Trích yếu nội dung Công văn thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH & CN ở trong nước và ngoài nước (Đề án 2395) phục vụ xây dựng kế hoạch năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng
Người ký duyệt Phạm Vinh Dự
Tài liệu đính kèm 947-UBND-KTHT.pdf