Lĩnh vực
Công văn hướng dẫn thực hiện sắp xếp lại, xử lý tài sản, trụ sở làm việc khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã
Số ký hiệu văn bản 939/UBND-TCKH
Ngày ban hành 12/09/2023
Ngày hiệu lực 12/09/2023
Trích yếu nội dung Công văn hướng dẫn thực hiện sắp xếp lại, xử lý tài sản, trụ sở làm việc khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 939-UBND-TCKH.pdf