Lĩnh vực
Công văn về việc tuyên tuyền Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nam Định lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028
Số ký hiệu văn bản 24-CV/HNDH
Ngày ban hành 12/09/2023
Ngày hiệu lực 12/09/2023
Trích yếu nội dung Công văn về việc tuyên tuyền Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nam Định lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Hội Nông dân huyện
Người ký duyệt Trần Thị Thúy Đoan
Tài liệu đính kèm 24-CVHNDH.pdf