Lĩnh vực
Công văn hướng dẫn thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2030
Số ký hiệu văn bản 938/UBND-TCKH
Ngày ban hành 12/09/2023
Ngày hiệu lực 12/09/2023
Trích yếu nội dung Công văn hướng dẫn thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2030
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 938-UBND-TCKH.pdf