Lĩnh vực
Công văn khám tuyển nguồn học viên đào tạo sĩ quan lái máy bay quân sự năm học 2024-2025
Số ký hiệu văn bản 1110/CBH-TM
Ngày ban hành 08/09/2023
Ngày hiệu lực 08/09/2023
Trích yếu nội dung Công văn khám tuyển nguồn học viên đào tạo sĩ quan lái máy bay quân sự năm học 2024-2025
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Quân sự
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Vĩnh
Tài liệu đính kèm 1110-BCH-TM_0001.pdf