Lĩnh vực
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 06/6/2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về Nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản 03/CTHĐ-MT
Ngày ban hành 11/09/2023
Ngày hiệu lực 11/09/2023
Trích yếu nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 06/6/2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về Nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Mặt trận Tổ quốc
Người ký duyệt Nguyễn Quang Hưng
Tài liệu đính kèm 03-CTHD-MT_0001.pdf