Lĩnh vực
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở của100 lô đất tại 11 xã theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và 323 lô đất theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 tại 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hải Hậu
Số ký hiệu văn bản 6914/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/09/2023
Ngày hiệu lực 11/09/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở của100 lô đất tại 11 xã theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và 323 lô đất theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 tại 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hải Hậu
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Vũ Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm 6914-QD-UBND.pdf