Lĩnh vực
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở của 100 lô đất tại 11 xã, 323 lô đất tại 20 xã, thị trấn; 02 lô đất tại Khu dân cư Thương mại Hải Thanh thuộc huyện Hải Hậu
Số ký hiệu văn bản 6928/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/09/2023
Ngày hiệu lực 11/09/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở của 100 lô đất tại 11 xã, 323 lô đất tại 20 xã, thị trấn; 02 lô đất tại Khu dân cư Thương mại Hải Thanh thuộc huyện Hải Hậu
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 6928-QD-UBND.pdf