Lĩnh vực
Công văn tiếp tục đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2023
Số ký hiệu văn bản 923/UBND-TCKH
Ngày ban hành 08/09/2023
Ngày hiệu lực 08/09/2023
Trích yếu nội dung Công văn tiếp tục đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 923-UBND-TCKH.pdf
Tinh-hinh-giai-ngan-von-den-31-8-2023.xls