Lĩnh vực
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, trọng tâm công tác tháng 9 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 317/BC-UBND
Ngày ban hành 29/08/2023
Ngày hiệu lực 29/08/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, trọng tâm công tác tháng 9 năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 317-BC-UBND.pdf