image banner
Lĩnh vực
Công văn tham gia ý kiến dự thảo Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050
Số ký hiệu văn bản 907/UBND-KTHT
Ngày ban hành 05/09/2023
Ngày hiệu lực 05/09/2023
Trích yếu nội dung Công văn tham gia ý kiến dự thảo Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng
Người ký duyệt Phạm Vinh Dự
Tài liệu đính kèm 907-UBND-KTHT_0001.pdf