Lĩnh vực
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Số ký hiệu văn bản 474/TB-UBND
Ngày ban hành 25/08/2023
Ngày hiệu lực 25/08/2023
Trích yếu nội dung Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Bùi Trung Kiên
Tài liệu đính kèm 474-TB-UBND.pdf
TIEU-CHI-LUA-CHON-TCDG.pdf