Lĩnh vực
Thông báo Chương trình Hội diễn Văn nghệ quần chúng huyện Hải Hậu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 01/TB-TTVH
Ngày ban hành 25/08/2023
Ngày hiệu lực 25/08/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Chương trình Hội diễn Văn nghệ quần chúng huyện Hải Hậu năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Trần Ngọc Tuân
Tài liệu đính kèm Thong-bao-Chuong-trinh-HDVNQC_0001.pdf