Lĩnh vực
Công văn rà soát, hoàn thiện hồ sơ phục vụ thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quy hoạch và thực hiện quy hoạch
Số ký hiệu văn bản 879/UBND-KTHT
Ngày ban hành 25/08/2023
Ngày hiệu lực 25/08/2023
Trích yếu nội dung Công văn rà soát, hoàn thiện hồ sơ phục vụ thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quy hoạch và thực hiện quy hoạch
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 879-UBND-KTHT_0001.pdf