Lĩnh vực
Quyết định về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở của 323 lô đất tại 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hải Hậu
Số ký hiệu văn bản 6628/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/08/2023
Ngày hiệu lực 25/08/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở của 323 lô đất tại 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hải Hậu
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Người ký duyệt Vũ Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm 6628-QD-UBND.pdf
gia-khoi-diem.pdf
Phuong-an.pdf