Lĩnh vực
Công văn chủ động triển khai công tác phòng chống dịch
Số ký hiệu văn bản 877/UBND-YT
Ngày ban hành 23/08/2023
Ngày hiệu lực 23/08/2023
Trích yếu nội dung Công văn chủ động triển khai công tác phòng chống dịch
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Lưu Thị Nghiêm
Tài liệu đính kèm 877-UBND-YT.pdf