Lĩnh vực
Kế hoạch tập huấn chuyên đề tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029
Số ký hiệu văn bản 45/KH-MT-BTT
Ngày ban hành 14/08/2023
Ngày hiệu lực 14/08/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tập huấn chuyên đề tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Mặt trận Tổ quốc
Người ký duyệt Nguyễn Quang Hưng
Tài liệu đính kèm 45-KH-MT-BTT_0001.pdf