Lĩnh vực
Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030
Số ký hiệu văn bản 958-QĐ/HU
Ngày ban hành 18/08/2023
Ngày hiệu lực 18/08/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy
Người ký duyệt Trần Minh Hải
Tài liệu đính kèm 958-QD-HU.pdf