Lĩnh vực
Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Hải Hậu
Số ký hiệu văn bản 6435/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/08/2023
Ngày hiệu lực 18/08/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Hải Hậu
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 6435-QD-UBND.pdf