Lĩnh vực
Quyết định kiện toàn Hội đồng và Tổ tư vấn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Hải Hậu
Số ký hiệu văn bản 6430/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/08/2023
Ngày hiệu lực 17/08/2023
Trích yếu nội dung Quyết định kiện toàn Hội đồng và Tổ tư vấn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Hải Hậu
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 6430-QDUB_0001.pdf