Lĩnh vực
Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ Đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Số ký hiệu văn bản 6413/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/08/2023
Ngày hiệu lực 15/08/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ Đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 6413-QD-UBND_0001.pdf