Lĩnh vực
Công văn chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước
Số ký hiệu văn bản 830/UBND-TCKH
Ngày ban hành 10/08/2023
Ngày hiệu lực 10/08/2023
Trích yếu nội dung Công văn chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 830-UBND-TCKH_0001.pdf