image banner
Lĩnh vực
Công văn thực hiện các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhận ngũ năm 2024
Số ký hiệu văn bản 956/HĐNVQS
Ngày ban hành 08/08/2023
Ngày hiệu lực 08/08/2023
Trích yếu nội dung Công văn thực hiện các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhận ngũ năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Quân sự
Người ký duyệt Nguyễn Minh Tiến
Tài liệu đính kèm 956-HDNVQS_0001.pdf