Lĩnh vực
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
Số ký hiệu văn bản 85/2015/QH13
Ngày ban hành 25/06/2015
Ngày hiệu lực 25/06/2015
Trích yếu nội dung Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
Hình thức văn bản Luật
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Pháp luật
Người ký duyệt Nguyễn Sinh Hùng
Tài liệu đính kèm 85_2015_qh13.pdf