Lĩnh vực
Đính chính số 01/KH-UBBC ngày 05/02/2016 triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu văn bản 02/ĐC-UBBC
Ngày ban hành 22/02/2016
Ngày hiệu lực 22/02/2016
Trích yếu nội dung Đính chính số 01/KH-UBBC ngày 05/02/2016 triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hình thức văn bản Đính chính
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Phạm Văn Chiến
Tài liệu đính kèm new-profile_1.pdf