Lĩnh vực
Hướng dẫn tổ chức ĐHĐB Mặt trận Tổ quốc VN các xã, TT tiến tới ĐH đại biểu MTTQVN huyện Hải Hậu lần thứ XXIV, hiệm kỳ 2024-2029
Số ký hiệu văn bản 20/HD-MT-BTT
Ngày ban hành 09/08/2023
Ngày hiệu lực 09/08/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tổ chức ĐHĐB Mặt trận Tổ quốc VN các xã, TT tiến tới ĐH đại biểu MTTQVN huyện Hải Hậu lần thứ XXIV, hiệm kỳ 2024-2029
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Mặt trận Tổ quốc
Người ký duyệt Nguyễn Quang Hưng
Tài liệu đính kèm 20-HD-MT-BTT_0001.pdf