Lĩnh vực
Kế hoạch tổ chức ĐH đại biểu Mặt trận Tổ quốc VN các xã, TT và ĐH đại biểu MTTQVN huyện Hải Hậu lần thứ XXIV, hiệm kỳ 2024-2029
Số ký hiệu văn bản 44/KH-MT-BTT
Ngày ban hành 08/08/2023
Ngày hiệu lực 08/08/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức ĐH đại biểu Mặt trận Tổ quốc VN các xã, TT và ĐH đại biểu MTTQVN huyện Hải Hậu lần thứ XXIV, hiệm kỳ 2024-2029
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Mặt trận Tổ quốc
Người ký duyệt Nguyễn Quang Hưng
Tài liệu đính kèm 44-KH-MT-BTT_0001.pdf