Lĩnh vực
Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin năm 2023 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025
Số ký hiệu văn bản 99/KH-UBND
Ngày ban hành 08/08/2023
Ngày hiệu lực 08/08/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin năm 2023 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Lưu Thị Nghiêm
Tài liệu đính kèm 99KH-UBND.pdf