Lĩnh vực
Công văn thu, nộp và Quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2023
Số ký hiệu văn bản 807/UBND-TCKH
Ngày ban hành 04/08/2023
Ngày hiệu lực 04/08/2023
Trích yếu nội dung Công văn thu, nộp và Quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch
Người ký duyệt Vũ Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm 807-UBND-TCKH.pdf
DINH-KEM-CONG-VAN-KET-QUA-THU-DEN-31-7-2023.xlsx