Lĩnh vực
Nghị quyết về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030
Số ký hiệu văn bản 20/NQ-HĐND
Ngày ban hành 24/04/2023
Ngày hiệu lực 24/04/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Lê Quốc Chỉnh
Tài liệu đính kèm 02.-Nghi-Quyet-20_NQ_ve_Chuong_trinh_phat_trien_nha_o.pdf