Lĩnh vực
Quyết định về việc bổ sung vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2023
Số ký hiệu văn bản 6235/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/08/2023
Ngày hiệu lực 01/08/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc bổ sung vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 6235-QDUB_0001.pdf