Lĩnh vực
Thông báo phân công uỷ viên Ban chấp hành Hội Nông dân huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2023-2028
Số ký hiệu văn bản 05-TB/HNDH
Ngày ban hành 12/07/2023
Ngày hiệu lực 12/07/2023
Trích yếu nội dung Thông báo phân công uỷ viên Ban chấp hành Hội Nông dân huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2023-2028
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Hội Nông dân huyện
Người ký duyệt Trần Thị Thúy Đoan
Tài liệu đính kèm 05-TB-HNDH.pdf