Lĩnh vực
Quyết định Về việc Kiện toàn Ban Tổ chức và các Tiểu ban tổ chức Kỷ niệm 135 năm thành lập huyện; Ngày hội Văn hóa - Thể thao truyền thống Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9
Số ký hiệu văn bản 6162/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/07/2023
Ngày hiệu lực 27/07/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc Kiện toàn Ban Tổ chức và các Tiểu ban tổ chức Kỷ niệm 135 năm thành lập huyện; Ngày hội Văn hóa - Thể thao truyền thống Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 6162-QD-UBND.pdf