Lĩnh vực
Công văn phê duyệt kế hoạch, tiến trình biểu, giáo án và tổ chức huấn luyện DQBC năm 2023
Số ký hiệu văn bản 904/BCH-TM
Ngày ban hành 22/07/2023
Ngày hiệu lực 22/07/2023
Trích yếu nội dung Công văn phê duyệt kế hoạch, tiến trình biểu, giáo án và tổ chức huấn luyện DQBC năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Quân sự
Người ký duyệt Phạm Văn Cường
Tài liệu đính kèm 904-BCH-TM_0001.pdf