Lĩnh vực
Hướng dẫn trang trí, cổ động trực quan Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9; Chào mừng Kỷ niệm135 năm Ngày thành lập huyện Hải Hậu (27/12/1888 -27/12/2023)
Số ký hiệu văn bản 98/HD-TBTCKN&TTKT
Ngày ban hành 26/07/2023
Ngày hiệu lực 26/07/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn trang trí, cổ động trực quan Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9; Chào mừng Kỷ niệm135 năm Ngày thành lập huyện Hải Hậu (27/12/1888 -27/12/2023)
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Lưu Thị Nghiêm
Tài liệu đính kèm 98-HD-TBTCKN-TTKT.pdf