Lĩnh vực
Nghị quyết chương trình giám sát năm 2024
Số ký hiệu văn bản 13/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21/07/2023
Ngày hiệu lực 21/07/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết chương trình giám sát năm 2024
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Trần Minh Hải
Tài liệu đính kèm 13-NQ-HDND_0001.pdf