Lĩnh vực
Nghị quyết phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023 các xã, thị trấn
Số ký hiệu văn bản 12/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21/07/2023
Ngày hiệu lực 21/07/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023 các xã, thị trấn
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Trần Minh Hải
Tài liệu đính kèm 12-NQ-HDND_0001.pdf