Lĩnh vực
Nghị quyết thông qua phương án phân bổ vốn chi tiết nguồn ngân sách Trung ương thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023 cho các dự án của huyện và xã tiêu biểu
Số ký hiệu văn bản 11/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21/07/2023
Ngày hiệu lực 21/07/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết thông qua phương án phân bổ vốn chi tiết nguồn ngân sách Trung ương thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023 cho các dự án của huyện và xã tiêu biểu
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Trần Minh Hải
Tài liệu đính kèm 11-NQ-HDND_0001.pdf