Lĩnh vực
Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022
Số ký hiệu văn bản 10/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21/07/2023
Ngày hiệu lực 21/07/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Trần Minh Hải
Tài liệu đính kèm 10-NQ-HDND_0001.pdf