Lĩnh vực
Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện
Số ký hiệu văn bản 09/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21/07/2023
Ngày hiệu lực 21/07/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Trần Minh Hải
Tài liệu đính kèm 09-NQ-HDND_0001.pdf