Lĩnh vực
Công văn về việc Báo cáo tình hình tiếp nhận, sử dụng, tình hình thực hiện các khoản viện trợ trên địa bàn huyện Hải Hậu
Số ký hiệu văn bản 762/UBND-TCKH
Ngày ban hành 20/07/2023
Ngày hiệu lực 20/07/2023
Trích yếu nội dung Công văn về việc Báo cáo tình hình tiếp nhận, sử dụng, tình hình thực hiện các khoản viện trợ trên địa bàn huyện Hải Hậu
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 762UBND-TCKH.pdf