Lĩnh vực
Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Hải Hậu
Số ký hiệu văn bản 5952/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/07/2023
Ngày hiệu lực 20/07/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Hải Hậu
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 5952-QD-UBND.pdf