Lĩnh vực
Kế hoạch tổ chức rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ huyện
Số ký hiệu văn bản 95/KH-UBND
Ngày ban hành 18/07/2023
Ngày hiệu lực 18/07/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ huyện
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Quân sự
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 95-KH-UBND_0001.pdf