Lĩnh vực
Công văn về việc triền khai các hoạt động hưởng ứng “ Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”
Số ký hiệu văn bản 17-CV/HNDH
Ngày ban hành 14/07/2023
Ngày hiệu lực 14/07/2023
Trích yếu nội dung Công văn về việc triền khai các hoạt động hưởng ứng “ Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Hội Nông dân huyện
Người ký duyệt Trần Thị Thúy Đoan
Tài liệu đính kèm 17-CV-HNDH.pdf