Lĩnh vực
Công văn tổ chức hưởng ứng ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023
Số ký hiệu văn bản 232/CV-MT-BTT
Ngày ban hành 13/07/2023
Ngày hiệu lực 13/07/2023
Trích yếu nội dung Công văn tổ chức hưởng ứng ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Mặt trận Tổ quốc
Người ký duyệt Nguyễn Quang Hưng
Tài liệu đính kèm 232-CV-MT-BTT_0001.pdf